20.07.2012 JOIKP4 Oikeusteorian perusteet 3.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Kuulustelija: Pekka Länsineva

Kirjatentti

Vastaa tiiviisti ja ytimekkäästi, olennaisuuksiin pitäytyen.

Pisteytys max. 10 pistettä / tehtävä
Kysymys 1
Selosta miten oikeussäännöt ja oikeusperiaatteet eroavat toisistaan
Kysymys 2
Selosta Kelsenin ja Hartin oikeusajattelun pääpiirteet. Miten ne eroavat toisistaan?
Kysymys 3
Oikeuskäytäntö ja ennakkoratkaisut oikeuslähteenä?

03.04.2012 JOIKP4 Oikeusteorian perusteet 3.00 op. Muu


Tenttiohjeet
vastaa lyhyesti ja ytimekkäästi, max 10p/vastaus
Kysymys 1
Mihin perustuu jaottelu oikeussääntöjen ja oikeusperiaatteiden välillä? Selosta myös, mikä on tämän jaottelun oikeudellinen merkitys?
Kysymys 2
Itävaltalaista Hans Kelseniä pidetään niin sanotun oikeusnormipyramidi-ajattelun oppi-isänä. Selitä millaisia ovat oikeusnormipyramidi-ajattelun pääkohdat.
Kysymys 3
Oikeusrealistisen suuntauksen pääkohdat.

13.03.2012 JOIKP4 Oikeusteorian perusteet 3.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Vastaa ytimekkäästi olennaisiin asioihin painottaen seuraaviin kysymyksiin.
Kuulustelija: Pekka Länsineva
Kysymys 1
Aulis Aarnio on jaotellut oikeuslähteitä niiden velvoittavuuuden perusteella. Millaisia asteita Aarnion jaotteluun sisältyy ja miten eri oikeuslähteet niihin sijoittuvat?
Kysymys 2
Itävaltalaista Hans Kelseniä pidetään niin sanotun oikeusnormipyramidi-ajattelun oppi-isänä. Selitä millaisia ovat oikeusnormipyramidi-ajattelun pääkohdat.
Kysymys 3
Lain esityöt oikeuslähteenä.

07.02.2012 JOIKP4 Oikeusteorian perusteet 3.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Kuulustelija: Länsineva, Pekka

Vastaa tiiviisti ja jäsennellysti seuraaviin kysymyksiin. Maksimi 10 pistettä / vastaus.
Kysymys 1
Mihin perustuu jaottelu oikeussääntöjen ja oikeusperiaatteiden välillä? Mikä on jaottelun oikeudellinen merkitys?
Kysymys 2
H.L.A. Hartin oikeusajattelussa on keskeistä tunnistamissääntö (rule of recognition). Selosta, mitä tunnistamissäännöllä tarkoitetaan.
Kysymys 3
Amerikkalainen ja skandinaavinen oikeusrealismi. Selosta pääkohdat?

01.11.2011 JOIKP4 Oikeusteorian perusteet 3.00 op. Kultalahti Jukka


Tenttiohjeet
Vastaa lyhyesti ja ytimekkäästi seuraaviin kysymyksiin:
Kysymys 1
Laki oikeuslähteenä
Kysymys 2
Oikeuskulttuurin taso kriittisen oikeuspositivismin teoriassa
Kysymys 3
Luonnonoikeudellisen ja oikeuspositivistisen ajatussuuntauksen pääeroavuudet

06.10.2011 JOIKP4 Oikeusteorian perusteet 3.00 op. Kultalahti Jukka


Tenttiohjeet
Vastaa lyhyesti ja ytimekkäästi, olennaisuuksiin pidättyen. Maksimipistemäärä kustakin kysymyksestä on 10 pistettä. Palauta kysymyspaperi.
Kysymys 1
Sallitut oikeuslähteet Aarnioin oikeuslähdeopissa.
Kysymys 2
Oikeuslähteiden etusijajärjestys ns. normatiivisen oikeuslähdeopin mukaan.
Kysymys 3
Luonnonoikeudellisen ja oikeusrealistisen ajatussuuntauksen pääeroavuudet.

21.06.2011 JOIKP4 Oikeusteorian perusteet 3.00 op. Kultalahti Jukka


Tenttiohjeet
Vastaa lyhyesti ja oleelliset tiedot vain. 10p /kysymys
Kysymys 1
Laki oikeuslähteenä.
Kysymys 2
Oikeuden tasot kriittisen oikeuspositivismin teoriassa.
Kysymys 3
Kolmen keskeisen oikeusfilosofisen ajatusuuntauksen eroavuudet.

19.04.2011 JOIKP4 Oikeusteorian perusteet 3.00 op. Kultalahti Jukka


Tenttiohjeet
10 pistettä per vastaus. Vastaa lyhyesti ja ytimekkäästi, olennaisuuksissa pitäytyen.
Kysymys 1
Ns. sallitut oikeuslähteet
Kysymys 2
Oikeuden syvätaso kriittisen oikeuspositivismin teoriassa
Kysymys 3
Luonnonoikeudellisen ajatussuuntauksen pääpiirteet

13.04.2010 JOIKP4 Oikeusteorian perusteet 3.00 op. Kultalahti Jukka


Tenttiohjeet
Vastaa lyhyesti ja ytimekkäästi, olennaisuuksiin pitäytyen. Maksimipistemäärä kustakin kysymyksestä on 10 pistettä. Palauta kysymyspaperi!
Kysymys 1
Heikosti velvoittavat oikeuslähteet Aarnion oikeuslähdeopissa.
Kysymys 2
Oikeuspositivistisen ja oikeusrealistisen ajatussuuntauksen pääeroavuudet.
Kysymys 3
Arvoi suomalaisen oikeuslähdeopin suhdetta kolmeen keskeiseen oikeusfilosofiseen ajatussuuntaukseen.

03.03.2010 JOIKP4 Oikeusteorian perusteet 3.00 op. Kultalahti Jukka


Kysymys 1
Mitä oikeusteoria on?
Kysymys 2
Oikeusnormin oikeusteoreettisen voimassaolon hyväksyttävyyskriteeri
Kysymys 3
Oikeuden syvärakenne oikeuspositivismin teoriassa (Siltala+luennot)