31.03.2011 JOIKS5 Euroopan unionin varainkäyttö ja varainkäytön valvonta 6.00 op. Ahteensivu Aarno


Tenttiohjeet
Kuulustelija Jani Wacker, ei Ahteensivu

Kysymykset sis. luennot ja kirjallisuus, kaikkiin vastataan.
Kysymys 1
Millaisia oikeusperiaatteita vaikuttaa julkiseen varainkäyttöön ja varainkäytön valvontaan Euroopan unionissa?
Kysymys 2
Miten finanssivalvonta (julkisen talouden ja julkisten varojen valvonta) on Euroopan unionin taloudellisessa kokonaisuudessa järjestetty?
Kysymys 3
Mitä tarkoitetaan EU-jäsenyyden normatiivisilla (normatiivis-teoreettisilla) vaikutuksilla ja mitä puolestaan EU-jäsenyyden tosiasiallisilla vaikutuksilla? Miten tämä vaikutusten jaottelu ilmenee talous- ja rahaliiton (EMU:n) jäsenyyden vaikutuksissa suhteessa Suomen kansalliseen finanssivaltaan?