21.02.2011 FILAS5 Arvioinnin tutkimus 4.00 op. Johanson Jan-Erik


Kysymys 1
Selosta, mitä vaikutusarviointi (impact evaluation) on. Anna myös yksi käytännön esimerkki vaikutusarvioista. (Owen & Rogers)
Kysymys 2
Kuvaile kaksi käyttöpainotteista (use) arviointinäkemystä. Selosta, mihin arviointitilanteisiin ne sopisivat parhaiten. (Alkin)

20.12.2010 FILAS5 Arvioinnin tutkimus 4.00 op. Johanson Jan-Erik


Kysymys 1
Mitä on käyttöpainotteinen (Use) arviointitutkimus? Vastausohje: Kerro ensin, miten käyttöön painottuva arviointi poikkeaa muista arvioinnin näkökulmista. Valitse sen jälkeen jokin yksi käyttöpainotteinen arviointinäkemys ja esittele se. Arvioi lopuksi valitsemasi näkemyksen käyttökelpoisuutta tavoitteiden muotoilussa (Alkin).
Kysymys 2
Miksi avaintoimijoita (Key players) tai voimavaroja on hyvä pohtia ohjelma-arvioinnissa? Vastausohje: Selosta sisä- ja ulkopuolisten merkitystä ja esittele sen jälkeen neljä vaihtoehtoista arvioinnin tapaa sisä- ja ulkopuolisuuden perusteella (Owen & Rogers)