17.03.2017 KATYVA21 Sopimusoikeus 5.00 op. Väntsi Risto


Kysymys 1
Kaupassa on myytävänä hieman alennettuun hintaan tuotteen esittelykappale. Myyjä sanoo, että sen voi turvallisin mielin ostaa, koska siihen saa kolmen vuoden takuun. - Miksi ei ehkä kannattaisikaan ostaa?
Kysymys 2
Miksi joskus on aihetta tehdä (a) aiesopimus (b) esisopimus (c) (tilaus)optio eikä tehdä heti sitovaa sopimusta?
Kysymys 3
Millaisia ovat henkilöstatuuttiin liittyvät ongelmat kansainvälisessä yksityisoikeudessa?
Kysymys 4
Oikeudellisen virheen ja vallintavirheen seuraukset.

12.03.2014 KATYVA21 Sopimusoikeus 5.00 op. Väntsi Risto


Kysymys 1
Veikkauksia: Oikeasta vastauksesta +1 pistettä, väärästä tai vastaamatta jätetystä -1 pistettä.

-Sopimussakon saaminen estää aina vahingonkorvauksen saamisen O / V
-CISG on kansainvälinen välitystuomioistuin O / V
-Common Law tarkoittaa yleisiä sopimusoikeustapoja O / V
-Virheellisen esineen korjaaminen on luontoissuoritus O / V
-Aiesopimuksen tehneillä osapuolilla on velvollisuus solmia esisopimus O / V
-Kauppakamarin tavarantarkastajalla on virallinen ratkaisuvalta suorituksen laatua koskevissa asioissa O / V
-Tarjoukseen annettu myöhästynyt hyväksyvä vastaus on merkityksetön O / V
-Suomessa ei ole lainkaan sopimuspakkoa O / V
-Oikeustoimi ei voi olla yksipuolinen O / V
-Vanhus voi menettää oikeuskelpoisuutensa tultuaan kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan O / V
Kysymys 2
Hinnanalennuksen edellytykset. Max 12 riviä, 0-8 pistettä.
Kysymys 3
Miten yleiset sopimusehdot (vakioehdot) tulevat sopimuksen osaksi? Max 12 riviä, 0-8 pistettä.

16.04.2012 YJURP020 Sopimusoikeus 5.00 op. Ruohonen Janne


Tenttiohjeet
Kaikkiin kysymyksiin vastataan. Essee vastaukset
Kysymys 1
Sopimuspakko (anna myös 2 esimerkkiä) 10p. Max 1 sivu
Kysymys 2
Ankarat ja yllättävät ehdot vakiosopimuksessa (10 p), vastaus enint. 1 sivu
Kysymys 3
A) Tukikirjeen käyttö ja sen oikeudellinen merkitys (5 p), vastaus enint. 0,5 sivua
B) Mitä tarkoitetaan:
1. Toissijaisella takauksella
2. Omavelkaisella takauksella
3. Täytetakauksella
4. Vastatakauksella (5 p)
vastaus enint. 0,5 sivua

19.03.2012 YJURP020 Sopimusoikeus 5.00 op. Ruohonen Janne


Tenttiohjeet
Kaikkiin kysymyksiin vastattava, esseevastaukset.
Kysymys 1
Sopimuspakko (anna kaksi esimerkkiä) 
[10 p, 1 sivu]
Kysymys 2
Tarjouskilpailu 
[10 p, 1 sivu]
Kysymys 3
a) Vuokralaisen oikeus purkaa liikehuoneiston vuokrasopimus (edellytykset)
[5 p, 0,5 sivua]

b) Velan vanhentumisen katkaiseminen 
[5 p, 0,5 sivua]

13.02.2012 YJURP020 Sopimusoikeus 5.00 op. Ruohonen Janne


Tenttiohjeet
Kaikkiin kysymyksiin vastataan. Esseevastaukset.
Kysymys 1
Sopimussakko sopimusvelvoitteiden turvaajana elinkeinonharjoittajien välisissä sopimuksissa. (kerro myös kaksi esimerkkiä). [10 p.] (vastauksen enimmäispituus yksi sivu)
Kysymys 2
Hinnanalennuksen edellytykset ja määrä. [10 p.] (vastauksen enimmäispituus yksi sivu)
Kysymys 3
A) Ennakoitus sopimusrikkomus yritysten välisessä irtaimen kaupassa. [5 p.] (vastauksen enimmäispituus puoli sivua)

B) Oikeudenkäyntiin perutumattomien maksumuistutus- ja perintäkulujen korvaaminen maksuhäiriön seurauksena. [5 p.] (vastauksen enimmäispituus puoli sivua)

09.05.2011 YJURP020 Sopimusoikeus 5.00 op. Ruohonen Janne


Tenttiohjeet
Vastaa kaikkiin
Kysymys 1
Asemavaltuutus (kerro myös kaksi esimerkkiä) (max 1 sivu) 10p
Kysymys 2
Sopimuksen tulkinta-aineiston rajoittaminen (max 1 sivu)10p
Kysymys 3
A) Esisopimus kiinteistön kaupassa (max 0,5 sivua) 5p
B) Saatavan lakkaamistavat (max 0,5 sivua) 5p

04.04.2011 YJURP020 Sopimusoikeus 5.00 op. Ruohonen Janne


Tenttiohjeet
Esseevastaukset
Kysymys 1
Sopimuspakko (Kerro myös kaksi esimerkkiä) 10p
Kysymys 2
Muotovarauma ja sen oikeudellinen merkitys (Kerro esimerkki) 10p
Kysymys 3
A. Vuokralaisen oikeus purkaa liikehuoneiston vuokrasopimus (Edellytykset) 5p
B. Vekselin käyttäminen kuluttajaluotossa 5p

17.08.2010 YJURP020 Sopimusoikeus 5.00 op. Ruohonen Janne


Kysymys 1
Tukikirjeen käyttö ja oikeudellinen merkitys. 10p.
Kysymys 2
Ankarat ja yllättävät ehdot vakiosopimuksessa. 10p.
Kysymys 3
A. Julkinen valtuutus ja sen peruuttaminen. 5p.
B. i. Mitä velan lopullisella vanhentumisella tarkoitetaan?
B. ii. Milloin velka vanhentuu lopullisesti? yht. 5p.

29.03.2010 YJURP020 Sopimusoikeus 5.00 op. Ruohonen Janne


Kysymys 1
Ankarat ja yllättävät ehdot vakiosopimuksessa. 10p
Kysymys 2
Sopimuspakko (kerro myös kaksi esimerkkiä) 10p
Kysymys 3
A) Esisopimus kiinteistön kaupassa 5p
B) Mitkä ovat velan vanhentumisen oikeudelliset katkaisutoimet, ja mitä niistä seuraa? 5p

22.02.2010 YJURP020 Sopimusoikeus 5.00 op. Ruohonen Janne


Kysymys 1
Osapuolten asema sopimuksen sovitteluharkintaan vaikuttavana tekijänä (kerro esimerkki) 10 p (vastauksen enimmäispituus yksi sivu)
Kysymys 2
Sopimussakko sopimusvelvoitteiden turvaajana (kerro myös esimerkki) 10 p (vastauksen enimmäispituus yksi sivu)
Kysymys 3
a) Esisopimus kiinteistön kaupassa 5 p (enimmäispituus 0,5 sivua)
b) i) Millä edellytyksillä velan saa maksaa käteisellä rahalla silloin, kun ei nimenomaisesti ole sovittu jostain tietystä maksutavasta?
ii) Panttioikeuden vanhentumisaika
iii) Velan lopullinen vanhentuminen
(b-kohdasta yhteensä 5 p, i-iii vastausten enimmäispituus yhteensä 0,5 sivua)

17.06.2009 YJURP020 Sopimusoikeus 5.00 op. Ruohonen Janne


Kysymys 1
Aiesopimus (letter of intent) 10p.
Kysymys 2
Tukikirjeen ( back-up letter) käyttö ja oikeudellinen merkitys 10p.
Kysymys 3
A. Julkinen valtuutus ja sen peruuttaminen 5p.
B. Viivästyskorko 5p.

11.05.2009 YJURP020 Sopimusoikeus 5.00 op. Ruohonen Janne


Tenttiohjeet
Kaikkiin kysymyksiin vastataan. Esseevastaukset.
Kysymys 1
Asemavaltuutus (kerro myös muutama esimerkki), 10 p. Vastauksen enimmäispituus 1 sivu.
Kysymys 2
Vastuunrajoitusehdot sopimuksessa (kerro esimerkki), 10 p. Vastauksen enimmäispituus 1 sivu.
Kysymys 3
A) Ennakoitu sopimusrikkomus irtaimen kaupassa (kerro esimerkki), 5 p. Vastauksen enimmäispituus puoli sivua.

B) Kenelle ja missä velallinen voi maksaa luoton? 5 p. Vastauksen enimmäispituus puoli sivua.

20.04.2009 YJURP020 Sopimusoikeus 5.00 op. Ruohonen Janne


Tenttiohjeet
Kaikkiin kysymyksiin vastataan. Esseevastaukset.
Kysymys 1
Sopimuspakko (kerro myös muutama esimerkki) [10p] (vastauksen enimmäispituus yksi sivu)
Kysymys 2
Sopimuksen purkamisen oikeusvaikutukset [10p] (vastauksen enimmäispituus yksi sivu)
Kysymys 3
A) Julkinen valtuutus ja sen peruuttaminen [5p] (vastauksen enimmäispituus puoli sivua)

B) Takausvastuun vanhentuminen [5p] (vastauksen enimmäispituus puoli sivua)

17.03.2009 YJURP020 Sopimusoikeus 5.00 op. Ruohonen Janne


Tenttiohjeet
Kaikkiin kysymyksiin vastataan. Esseevastaukset.
Kysymys 1
Tarjouskilpailu [10p] (vastauksen enimmäispituus yksi sivu)
Kysymys 2
Sopimussakko sopimusvelvoitteiden turvaajana (kerro myös esimerkki sopimussakon käytöstä) [10p] (vastauksen enimmäispituus yksi sivu)
Kysymys 3
A) Esisopimus kiinteistön kaupassa [5p] (vastauksen enimmäispituus puoli sivua)

B) Ns.sosiaalisen suoritusesteen vaikutukset luoton takaisinmaksuvelvollisuuteen [5p] (vastauksen enimmäispituus puoli sivua)