30.11.2017 HALTVP11 Tutkimusprosessin hallinta 5.00 op. Keski-Petäjä Timo


Tenttiohjeet
Esseekysymyksiä,
Vastaa vain yhteen.
Vastaa kirjan perusteella.
Käytä esimerkkejä.
Kysymys 1
Arkitieto ja tutkimustieto.
Kysymys 2
Aiheen valinta ja sen rajaaminen.
Kysymys 3
Tutkimuksen reliaabelius ja validiteetti.

04.02.2014 HALTVP11 Tutkimusprosessin hallinta 5.00 op. Keski-Petäjä Timo