02.11.2018 KATYVA31 Yrityksen oikeudellinen riskienhallinta 5.00 op. Väntsi Risto


Kysymys 1
Markkinaosuusvastuu: mitä sillä tarkoitetaan ja miten suomalaisen yrityksen tulee ottaa sen uhka huomioon?
Kysymys 2
Lapsen huoltajan tuottamusperusteinen korvausvastuu lapsen aiheuttamista vahingoista.
Kysymys 3
Vahingonkorvauksen kanavointisääntö työsuhteessa.
Kysymys 4
Mitä ongelmia transaktiokustannusten korvaamiseen liittyy?
Kysymys 5
Siviiliasian valmistelussa selvitettävät seikat.

04.11.2016 KATYVA31 Yrityksen oikeudellinen riskienhallinta 5.00 op. Väntsi Risto


Tenttiohjeet
Kaikkiin seuraaviin kolmeen kysymykseen tulee antaa vastaus. Vastaus kysymykseen 1 tulee kirjoittaa eri paperille kuin vastaukset kysymyksiin 2 ja 3. Kumpaankin paperiin tulee kirjoittaa nimi ja opnro.

Jokaisen vastauksen enimmäispituus on yksi sivu.
Kysymys 1
Siviiliasian valmistelussa selvitettävät seikat.
Kysymys 2
Työnantajan vahingonkorvausoikeudellinen isännänvastuu: Mitä se tarkoittaa? Miksi tälläinen vastuu on nähty aiheelliseksi?
Kysymys 3
Mitä tarkoitetaan oikeudenvastaisuudella vahingonkorvausoikeudellisena käsitteenä? Miten oikeudenvastaisuuskriteeri aiheuttaa riskin tuotekehitykselle?

15.12.2015 KATYVA31 Yrityksen oikeudellinen riskienhallinta 5.00 op. Väntsi Risto


Tenttiohjeet
1 ja 2 kysymykseen yhteensä maksimissaan 2 sivun vastaus.
3 kysymykseen maksimissaan 1 sivun vastaus
Kysymys 1
Toiselle aiheutetun mielipahan ja järkytyksen korvaaminen
Kysymys 2
Vahingonkorvausvelan vanhentuminen
Kysymys 3
Siviiliasian valmistelussa selvitettävät seikat.

02.12.2013 KATYVA31 Yrityksen oikeudellinen riskienhallinta 5.00 op. Väntsi Risto


Tenttiohjeet
Kaksi ensimmäistä tehtävää esseitä vahingonkorvausoikeudesta, vastaustilaa yhteensä kaksi sivua. Kolmas tehtävä monivalintoja prosessioikeudesta, oikea vastaus +1, väärä -1, tyhjä 0.
Kysymys 1
Mielipahan ja järkytyksen korvaaminen.
Kysymys 2
Vahingonkorvausvelan vanhentuminen.
Kysymys 3
Kymmenen kolmiosaista monivalintatehtävää Saranpään luennoista.

16.01.2012 YJURA025 Vahingonkorvausoikeus 3.00 op. Väntsi Risto09.05.2011 YJURA025 Vahingonkorvausoikeus 3.00 op. Väntsi Risto


Tenttiohjeet
Jokaisen vastauksen enimmäispituus 15 riviä.
Kysymys 1
Mitkä ovat vahinkojen prevention juridiset keinot?
Kysymys 2
Tahallisesti aiheutetun vahingon korvauksen sovittelu.
Kysymys 3
Miksi vahingonkorvauksen saamisen kannalta on olennaista, onko vahinko aiheutettu rikollisella teolla vai ei?

07.02.2011 YJURA025 Vahingonkorvausoikeus 3.00 op. Väntsi Risto


Kysymys 1
Millaista korvausta voi kuoleman aiheuttanut joutua maksamaan kuolleen perillisille? (max 10riviä)
Kysymys 2
Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus? (max 12riviä)
Kysymys 3
\"Markkinaosuusvastuu\"? (max 6riviä)
Kysymys 4
Vajaamielisen henkilön korvausvelvollisuuden erityiskysymykset? (max 8riviä)
Kysymys 5
Miksi ja miten työnantaja korvaa työntekijän kolmannelle osapuolelle aiheuttaman vahingon? (max 15riviä)

24.05.2010 YJURA025 Vahingonkorvausoikeus 3.00 op. Väntsi Risto


Kysymys 1
Voidaan sanoa että vahingonkorvauksen preventiivinen vaikutus on usein heikko. Miksi preventiivinen vaikutus voi olla heikko?
Kysymys 2
Miten lainsäädännöllä voidaan yrittää ohjata käyttäytymistä silloin, kun vahingonkorvauksen preventiivinen vaikutus on riittämätön?
Kysymys 3
Mikä on regressivastuu? Miksi ja milloin sitä käytetään? Myös esimerkki
Kysymys 4
Mitä tarkoitetaan vahingonkorvausoikeudellisella kanavointisäännöllä?
Kysymys 5
Case tuhopoltosta ja vakuutuskorvauksista

29.03.2010 YJURA025 Vahingonkorvausoikeus 3.00 op. Väntsi Risto


Tenttiohjeet
Jokaisen vastauksen enimmäispituus on yksi sivu.
Kysymys 1
Vahingonkorvaus kunnianloukkauksen johdosta.
Kysymys 2
Vastuu alaikäisen aiheuttamasta vahingosta.
Kysymys 3
Milloin vakuutuksen ottamatta jättäminen on vahingonkärsijän myötävaikusta vahingon syntymiseen, ja milloin se ei sitä ole?

16.02.2009 YJURA025 Vahingonkorvausoikeus 3.00 op. Väntsi Risto


Kysymys 1
Miten rikos- ja vahingonkorvausoikeus täydentävät toisiaan? Miltä osin ne ovat funktioiltaan päällekkäisiä? Miksi joskus on vahingonkärsijälle eduksi, että hänelle aiheutettu vahinko on aiheutettu rikoksella?
Kysymys 2
Mitä tarkoitetaan oikeudenvastaisuudella vahingonkorvausvelvollisuuden edellytyksenä?
Kysymys 3
Millainen on vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus vakuutussopimuslain mukaan? Onko säännös pakottava?

19.01.2009 YJURA025 Vahingonkorvausoikeus 3.00 op. Väntsi Risto


Kysymys 1
Sopimuksen valmisteluun liittyvä korvausvastuu julkisten hankintojen osalta
Kysymys 2
Tuhoutuneen esineen korvaaminen (myös: milloin esine on katsottava tuhoutuneeksi?)
Kysymys 3
Vahingonkorvauslain soveltamisala ja sovellettavuus soveltamisalan ulkopuolella