15.02.2016 KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus 5.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Tentissä tuli vastata kaikkiin kysymyksiin.
Kaksi esseetä (10pistettä kpl), kaksi käsiteselitystä (5pistettä kpl) ja 20 oikein/väärin väittämää (+1piste/-0,5pistettä)
Kysymys 1
Essee: Yhteistoimintalain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
Kysymys 2
Essee: Vuokratyö
Kysymys 3
Selitä lyhyesti: Yhteistoimintalain työsuojelutoimikunta
Kysymys 4
Selitä lyhyesti: Vuosiloma
Kysymys 5
Kaksikymmentä väittämää virkamiesoikeudesta

11.02.2013 YJURA075 Työ- ja virkamiesoikeus 5.00 op. Uoti Asko


Tenttiohjeet
Käytä vastuksiisi enintään 1 konsepti. Vastaa esseevastauksin kysyttyyn.
Kysymys 1
Kilpailukieltosopimus
Kysymys 2
Työehtosopimusosajärjestelmä ja sen päätehtävät
Kysymys 3
Tee selkoa julkisia virkoja koskevista yleisistä nimitysperusteista ja nimitysharkinnasta

14.01.2013 YJURA075 Työ- ja virkamiesoikeus 5.00 op. Uoti Asko


Tenttiohjeet
Vastaukset yhdelle konseptille. Kirjoita selkeällä käsialalla ja jäsennellysti.
Kysymys 1
Määräaikainen työsopimus.
Kysymys 2
Työsopimuslain syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu.
Kysymys 3
Rikosoikeudellisen virkavastuun sisältö ja soveltamisala.

27.11.2012 YJURA075 Työ- ja virkamiesoikeus 5.00 op. Uoti Asko


Tenttiohjeet
Käyä vastauksiisi yhteensä eninään yksi konsepti. Laadi kysyttyyn jäsennellysi keskityvät, tiiviit esseevastaukset. Vastaa selkeällä käsialalla.
Kysymys 1
Tapa ja sopimuksen veroinen käytäntö työsuhteen ehtona. 
Kysymys 2
Paikallinen sopiminen.
Kysymys 3
Tee selkoa julkisia virkoja koskevisa yleisistä nimitysperusteista ja nimitysharkinnasta.

16.01.2012 YJURA075 Työ- ja virkamiesoikeus 5.00 op. Uoti Asko


Tenttiohjeet
Käytä vastauksiisi yhteensä enintään 1 konsepti. Laadi kysyttyyn jäsennellysti keskittyvät tiiviit esseevastaukset. Vastaa selkeällä käsialalla. Tenttiosaamista!
Kysymys 1
Kilpailukieltosopimus.
Kysymys 2
Milloin työnantaja saa irtisanoa työntekijän tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla?
Kysymys 3
Tee selkoa rikosoikeudellisen virkavastuun sisällöstä ja soveltamisalasta.

19.12.2011 YJURA075 Työ- ja virkamiesoikeus 5.00 op. Uoti Asko


Tenttiohjeet
Käytä vastauksiin enintään yksi konsepti: Laadi kysyttyyn jäsennellysti keskittyvät, tiiviit esseevastaukset. Vastaa selkeällä käsialalla.
Kysymys 1
Mitkä ovat työnantajan valtaoikeudet? Mikä on niiden keskeinen sisältö?
Kysymys 2
Työsopimuslain syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu.
Kysymys 3
Tee selkoa julkisia virkoja koskevista yleisistä nimitysperusteista ja nimitysharkinnasta.

21.11.2011 YJURA075 Työ- ja virkamiesoikeus 5.00 op. Uoti Asko


Tenttiohjeet
Käytä vastauksiin enintään yksi konsepti: Laadi kysyttyyn jäsennellysti keskittyvät, tiiviit esseevastaukset. Vastaa selkeällä käsialalla.
Tenttiohjeet
Käytä vastauksiin enintään yksi konsepti: Laadi kysyttyyn jäsennellysti keskittyvät, tiiviit esseevastaukset. Vastaa selkeällä käsialalla.
Kysymys 1
Tapa ja sopimuksen veroinen käytäntö työsuhteen ehtona
Kysymys 1
Tapa ja sopimuksen veroinen käytäntö työsuhteen ehtona
Kysymys 2
Paikallinen sopiminen
Kysymys 2
Paikallinen sopiminen
Kysymys 3
Tee selkoa rikosoikeudellisen virkavastuun sisällöstä ja soveltamisalasta
Kysymys 3
Tee selkoa rikosoikeudellisen virkavastuun sisällöstä ja soveltamisalasta

07.02.2011 YJURA075 Työ- ja virkamiesoikeus 5.00 op. Ruohonen Janne


Tenttiohjeet
Vastauksiin saa käyttää yhteensä enintään yhden konseptin. Vastaa kysyttyyn kysymykseen tiiviillä esseevastauksella. 
Kysymys 1
Määräaikainen työsopimus (luennot, lait, Kairinen)
Kysymys 2
Työoikeuden normihierarkia ja sen merkitys työsuhteen ehtojen määräytymisessä (luennot ja Kairinen)
Kysymys 3
Tee selkoa rikosoikeudellisen virkavastuun sisällöstä ja soveltamisalasta (luennot, Koskinen-Kulla)

16.12.2010 YJURA075 Työ- ja virkamiesoikeus 5.00 op. Nuolimaa Risto


Tenttiohjeet
Kuulustelijat Jari Murto ja Asko Uoti.
Kysymys 1
Yleissitova työehtosopimus (työoikeus)
Kysymys 2
Mitkä kolme eri osajärjestelmää työoikeudessa voidaan erottaa? Kerro työsopimusjärjestelmän tehtävistä tarkemmin. (työoikeus)
Kysymys 3
Tee selkoa julkisia virkoja koskevista yleisistä nimitysperusteista ja nimitysharkinnasta (virkamiesoikeus)

25.11.2010 YJURA075 Työ- ja virkamiesoikeus 5.00 op. Nuolimaa Risto


Tenttiohjeet
Käytä vastauksiin maksimissaan yksi konsepti. Kuulustelijat Jari Murto, Asko Uoti.
Kysymys 1
Vertaile normaali- ja yleissitovaa työehtosopimusta (luennot, Kairinen)
Kysymys 2
Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet/kollektiiviperusteinen työsuhteen päättäminen (luennot ja lainsäädäntö)
Kysymys 3
Tee selkoa rikosoikeudellisen virkavastuun sisällöstä ja soveltamisalasta (luennot, Koskinen-Kulla)

13.10.2010 YJURA075 Työ- ja virkamiesoikeus 5.00 op. Uoti Asko


Kysymys 1
Määräaikainen työsopimus
Kysymys 2
Työnantajan käskyt työsuhteen säännöstyskeinona
Kysymys 3
Tee selkoa julkisia virkoja koskevista yleisistä nimitysperusteista ja nimitysharkinnasta

24.04.2010 YJURA075 Työ- ja virkamiesoikeus 5.00 op. Uoti Asko


Kysymys 1
Syrjinnän kielto ja tasa-arvoisen kohtelun vaatimus työsuhteessa
Kysymys 2
Virkanimityksen yleiset perusteet ja nimitysharkinta
Kysymys 3
Työoikeuden soveltamisen aloittamis- ja lopettamisajankohdat työsuhteessa

25.01.2010 YJURA075 Työ- ja virkamiesoikeus 5.00 op. Uoti Asko


Kysymys 1
Määräaikainen työsopimus (kairinen, luennot+työsopimuslaki)
Kysymys 2
Työoikeuden normihierarkia (kairinen+luennot)
Kysymys 3
Tee selkoa julkisia virkoja koskevista yleisistä nimitysperusteista ja nimitysharkinnasta (luennot, koskinen - kulla)

14.12.2009 YJURA075 Työ- ja virkamiesoikeus 5.00 op. Uoti Asko


Kysymys 1
Paikallinen sopiminen (Luennot ja Kairinen)
Kysymys 2
Selvitä, mitä seuraa, kun työnantaja päättää laittomasti työntekijän työsuhteen (Luennot ja työsopimuslaki)
Kysymys 3
Tee selkoa rikosoikeudellisesta virkavastuusta (Koskinen-Kulla, luentotiivistelmä)

26.11.2009 YJURA075 Työ- ja virkamiesoikeus 5.00 op. Uoti Asko


Tenttiohjeet
(Max. 1 sivu per vastaus)
Kysymys 1
Tapa ja sopimuksen veroinen käytäntö työsuhteen säännöstyskeinona.
Kysymys 2
Kilpailukieltosopimus
Kysymys 3
Tee selkoa julkisia virkoja koskevista yleisistä nimitysperusteista.

19.01.2009 YJURA075 Työ- ja virkamiesoikeus 5.00 op. Uoti Asko


Tenttiohjeet
Käytä vastauksiisi yhteensä enintään 1 konsepti
Kysymys 1
Määräaikainen työsopimus (Työsopimuslaki, Kairinen, luennot)
Kysymys 2
Paikallinen sopiminen (Kairinen, luennot)
Kysymys 3
Virkamiehen ja viranhaltijan perusoikeudet ja niiden rajoittaminen (Koskinen-Kulla, luennot)