25.02.2014 HALJUA21 Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet 5.00 op. Wacker Jani


Tenttiohjeet
Anna oikeudellisesti perustellut vastauksesi seuraaviin kysymyksiin.
Kysymys 1
Mitä seuraavilla käsitteillä tarkoitetaan ja millaisia ominaispiirteitä ne sisältävä? Vastaa max. 10 rivillä per vastaus, max. 2 pistettä per vastaus.

A) hallinnon lainalaisuusperiaate (sis myös lakisidonnaisuuden periaate)
B) asianosainen
C) neuvontavelvollisuus hallinnossa
D) asian selvittämisvelvollisuus hallinnossa
E) julkisuus hallintoasian käsittelyssä
Kysymys 2
Vastaa seuraavaan kysymykseen max. 2 sivulla, max. 10 pistettä.

Mikä merkitys hallinnossa on harkintavallan rajoitusperiaatteilla (=hallinnon oikeusperiaatteilla?) Mitä periaatteita tähän ryhmään kuuluu?

06.02.2014 HALJUA21 Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet 5.00 op. Wacker Jani


Tenttiohjeet
Anna oikeudellisesti perustellut vastauksesi seuraaviin kysymyksiin.
Kysymys 1
Mitä seuraavilla käsitteillä tarkoitetaan ja millaisia ominaispiirteitä ne sisältävä? Vastaa max. 10 rivillä per vastaus, max. 2 pistettä per vastaus.

a) Hallinnon lainalaisuusperiaate, sisältäen lakiperusteisuuden
b) Valtiollisten tehtävien perustuslaillinen kolmijako
c) Valtionhallinnon asteellinen toimivaltajako
d) Hallintopäätös
e) Kuulemisvelvoite hallinnossa
Kysymys 2
Vastaa seuraavaan kysymykseen max. 2 sivulla, max. 10 pistettä.

Mitä välillisellä julkisella hallinnolla tarkoitetaan ja mitä ryhmiä tämä käsite pitää sisällään?

23.01.2014 HALJUA21 Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet 5.00 op. Wacker Jani


Kysymys 1
1. Mitä seuraavilla käsitteillä tarkoitetaan ja millaisia ominaispiirteitä ne sisältävät?
a) hallinnon lainalaisuusperiaate (sisältää myös lakisidonnaisuuden periaatteen)
b) tosiasiallinen hallintotoiminta
c) julkisen vallan käyttäminen
d) julkinen asiakirja
e) asiakirjan siirtovelvollisuus
Kysymys 2
2. Mikä merkitys hallinnossa on harkintavallan rajoitusperiaatteella? Mitä periaatteita tähän ryhmään kuuluu?

03.12.2012 JOIKP3 Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet 3.00 op. Huhtanen Raija


Tenttiohjeet
Vastaa joko ksmyksiin 1-3 tai 4-6 ilmoittamasi kirjallisuuden perusteella.
Kysymys 1
Miten Laakso ym. ryhmittelevät hallinnon erilaisia toimintamuotoja?
Kysymys 2
Mitä tarkoitetaan hallintopäätöksen lainvoimalla ja toisaalta oikeusvoimalla? (Laakso ym.)
Kysymys 3
Asianosaisen tiedonsaantioikeus viranomaisen asiakirjasta (Laakso & säädökset)
Kysymys 4
Selosta valtion hallinto-organisaation pääpiirteet (Mäenpää)
Kysymys 5
Mitä tarkoitetaan hallintopäätöksen lainvoimalla ja toisaalta oikeusvoimalla? (Mänpää)
Kysymys 6
Asianosaisjulkisuus (Mäenpää & säädökset)

23.10.2012 JOIKP3 Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet 3.00 op. Huhtanen Raija


Tenttiohjeet
Vastaa joko kysymyksiin 1-3 tai 4-6 ilmoittamasi kirjallisuuden perusteella.
Kysymys 1
Hallintolain organisatorinen soveltamisala (Laakso ym & säädökset)
Kysymys 2
Uhkasakko ja pakkokeinouhat (Laakso ym & säädökset)
Kysymys 3
Eurooppalainen oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskeva vaatimus (Laakso ym & säädökset)
Kysymys 4
Oikeusvaltion hallinnolliset piirteet Mäenpään mukaan
Kysymys 5
Uhkasakko ja pakkokeino (Mäenpää & säädökset)
Kysymys 6
Oikeus hakea muutosta hallintopäätökseen - erityisesti perustuslain ja eurooppaoikeuden näkökulmasta (Mäenpää & säädökset)

15.06.2012 JOIKP3 Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet 3.00 op. Huhtanen Raija


Tenttiohjeet
Vastaa joko kysymyksiin 1-3 tai 4-6 ilmoittamasi kirjallisuuden perusteella.
Kysymys 1
Hallintolain asiallinen soveltamisala (Laakso ym & säädökset)
Kysymys 2
Esittelijän asema hallinnollisessa päätöksenteossa (Laakso ym & säädökset)
Kysymys 3
Luottamuksensuojan periaate (Laakso ym & säädökset)
Kysymys 4
Oikeusvaltion hallinnon tunnuspiirteet Mäenpään mukaan
Kysymys 5
Hallintokoneiston rakenne, erityisesti viranomaisten välinen toimivallan jako (Mäenpää)
Kysymys 6
Ylimääräinen muutoksenhaku (Mäenpää & säädökset)

07.02.2012 JOIKP3 Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet 3.00 op. Huhtanen Raija


Tenttiohjeet
Vastaa seuraaviin kysymyksiin lukemiesi kirjojen perusteella (joko kysymykset 1-3 TAI kysymykset 4-6)
Kysymys 1
Mitä tarkoitetaan välillisellä julkishallinnolla? (Laakso)
Kysymys 2
Hallintoasian vireillepano ja vireille tulo. (Laakso)
Kysymys 3
Viranomaisten asiakirjojen salassapito (Laakso)
Kysymys 4
Mitä tarkoitetaan välillisellä julkishallinnolla? (Mäenpää)
Kysymys 5
Asian virelle tulo hallintomenettelyssä? (Mäenpää)
Kysymys 6
Hallinnon laillisuusvalvonta (Mäenpää)

19.04.2011 JOIKP3 Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet 3.00 op. Huhtanen Raija


Tenttiohjeet
Kirjallisuustentti. Kysymykset 1-3 tai 4-6 sen mukaan, kumman tenttikirjan on lukenut.
Kysymys 1
Hallintolain organisatorinen soveltamisala (Laakso ym. & säädökset)
Kysymys 2
Esittelijän asema ja tehtävät hallinnollisessa päätöksenteossa ( Laakso ym. & säädökset)
Kysymys 3
Luottamuksensuojan periaate (Laakso ym. & säädökset)
Kysymys 4
Oikeusvaltion hallinnon tunnuspiirteet Mäkipään mukaan
Kysymys 5
Mitä hallintolaissa säädetään vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta asianosaisille? (Mäenpää & säädökset)
Kysymys 6
Ylimääräinen muutoksenhaku hallinnossa (Mäenpää & säädökset)

11.05.2010 JOIKP3 Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet 3.00 op. Huhtanen Raija


Kysymys 1
Hallinto-oikeuden oikeuslähteet
Kysymys 2
Asianosaisen kuuleminen hallintoasian käsittelyssä
Kysymys 3
Valitustiet hallintolainkäytössä