08.05.2019 KATYVS21 Yhtiöoikeuden syventävä opintojakso 10.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Vastaa kaikkiin neljään kysymykseen.
Kysymys 1
Bourne: Remedies for misleading prospectuses?
Kysymys 2
Pönkä: Mitä tahoja osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaate suojaa?
Kysymys 3
Vahtera: Arvopaperimarkkinoiden sääntely ja sen yhteys tehokkuuteen Vahteran mukaan?
Kysymys 4
Vahtera: Normaali exit-oikeus?

29.04.2019 KATYVS21 Yhtiöoikeuden syventävä opintojakso 10.00 op. Muu26.05.2016 KATYVS21 Yhtiöoikeuden syventävä opintojakso 10.00 op. Muu17.12.2015 KATYVS21 Yhtiöoikeuden syventävä opintojakso 10.00 op. Ruohonen Janne16.05.2014 KATYVS21 Yhtiöoikeuden syventävä opintojakso 10.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Vastaa kaikkiin neljään kysymykseen.

(Kuulustelija: Vahtera, Veikko)
Kysymys 1
Bourne: Company Secretary?
Kysymys 2
Helminen: Kolmannen etu yhtiöjärjestyksessä ja OYL 14:7 §:n velkojainsuojamenettely?
Kysymys 3
Vahtera: Informaation sääntely valtarakenteiden (omistussuhteiden) muuttuessa?
Kysymys 4
Vahtera: Arvioi voitonjaon rajoittamista vähemmistöosakkeenomistajiin kohdistuvana väärinkäytösriskinä.

15.05.2014 KATYVS21 Yhtiöoikeuden syventävä opintojakso 10.00 op. Muu