05.11.2020 KATTAA31 Julkistalous I 5.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Kuulustelija Matti Tuomala
Vastaa neljään kysymykseen seuraavista kysymyksistä. 
Kysymys 1
Mitä opetuksia second-best teoria tarjoaa talouspolitiikalle?
Kysymys 2
Miten Rawls perustelee maximin- tai eroperiaatteen?
Kysymys 3
Mitkä tekijät vaikuttavat tuloveroasteikon muotoon optimituloveroteoriassa? 
Kysymys 4
Mikä on ollut eriytetyn tuloverotuksen merkitys tuloerojen (käytettävissä olevien tulojen) kasvussa Suomessa viimeisen 25 vuoden aikana?
Kysymys 5
Mitä ongelmia liittyy köyhyys/tuloloukkujen poistamiseen?
Kysymys 6
Mitä ongelmia liittyy köyhyys/tuloloukkujen poistamiseen?
Kysymys 7
Mitä etuja ja haittoja perustulo-järjestelmässä on nähty?
Kysymys 8
Jos tuloeroilla on väliä, niin miten tätä näkemystä on perusteltu?
Kysymys 9
Mitä opetuksia epätäydellisten sopimusten teoria tarjoaa vertailtaessa yksityistä ja julkista tuotantoa keskenään (esim sote-sektori)?
Kysymys 10
10. Mitä heikkouksia liittyy Gini-kertoimeen?

11. Miten lyhyen ajan fiskaalinen elvytys edistää talouden pitemmän ajan kasvua/kehitystä?

15.11.2016 KATTAA31 Julkistalous I 5.00 op. Laurila Hannu


Kysymys 1
1) Pareto-tehokkuuden ehdot ja niiden kritiikki
Kysymys 2
2) Yhteiskunnallisen kustannus-hyötyanalyysin ongelmat
Kysymys 3
3) Verotus ja työn tarjonta
Kysymys 4
4) Hyvinvointivaltio ja sen tulevaisuus

18.12.2014 KATTAA31 Julkistalous I 5.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Kuulustelija: Matti Tuomala

Vastaa kysymykseen 1 ja lisäksi neljään kysymyksistä 2-7
Kysymys 1
Määrittele lyhyesti

a) Pareto-tehokkuus
b) Adverse selection (hidden information)
c) Ulkoisvaikutus
d) Gini-kerroin
Kysymys 2
Verotuksen kohtaantoteorian perusperiaatteet
Kysymys 3
Mikä on ollut verotuksen merkitys tuloerojen (käytettävissä olevien tulojen) kasvussa Suomessa viimeisen 15 vuoden aikana?
Kysymys 4
Miksi sosiaalivakuutusta tarvitaan?
Kysymys 5
Mitä yhteisiä ja erottavia piirteitä on utilitarismissa ja Rawlsin teoriassa?
Kysymys 6
Mitkä tekijät vaikuttavat tuloveroasteikon muotoon optimituloverotuksessa?
Kysymys 7
Epätäydellisten sopimusten teoria ja julkinen versus yksityinen tuotanto.

22.03.2012 KTALA208 Julkistalous 5.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Kysymykset 2-7: vastaa neljään
Kysymys 1
Määrittele lyhyesti
A) Pareto-tehokkuus
B) Marginaalivero
C) Ulkoisvaikutus
D) Gini-kerroin
Kysymys 2
Arrown paradoksi
Kysymys 3
Verotuksen kohtaantoteorian perusperiaatteet
Kysymys 4
Mikä on ollut verotuksen merkitys tuloerojen (käytettävissä olevien) kasvussa Suomessa viimeisen 15 vuoden aikana?
Kysymys 5
Ramseyn sääntö
Kysymys 6
Samuelsonin sääntö julkishyödykkeen tarjonnalle
Kysymys 7
Lineaarinen tuloveromalli

24.12.2011 KTALA208 Julkistalous 5.00 op. Keski-Petäjä Timo24.03.2011 KTALA208 Julkistalous 5.00 op. Ahteensivu Aarno


Tenttiohjeet
Kuulustelija: Matti Tuomala

Kysymys 1 pakollinen, kysymyksistä 2-7 neljään vastattava
Kysymys 1
Määrittele lyhyesti
a) Pareto tehokkuus
b) Progressiivinen verotus
c) Ramsey-sääntö
d) Gini-kerroin
Kysymys 2
Äänestysparadoksi
Kysymys 3
Mitä etuja ja haittoja perusturvajärjestelmien suunnittelussa on siitä, että voidaan käyttää tulojen lisäksi muuta informaatiota kotitalouksien tai yksilöiden ominaisuuksista?
Kysymys 4
Mikä on ollut verotuksen merkitys tuloerojen (käytettävissä olevien) kasvussa Suomessa viimeisen 15 vuoden aikana?
Kysymys 5
Miksi sosiaalivakuutusta tarvitaan?
Kysymys 6
Samuelsonin sääntö julkishyödykkeen tarjonnalle
Kysymys 7
Mitkä tekijät vaikuttavat tuloveroasteikon muotoon optimituloveroteoriassa?

18.06.2010 KTALA208 Julkistalous 5.00 op. Pirttilä Jukka


Tenttiohjeet
Tentin maksimipistemäärä on 18 pistettä. Kustakin tehtävästä saa maksimissaan 6 pistettä.
Kysymys 1
Selitä lyhyesti, mikä on
a) second best- teoreema,
b) Arrow'n mahdottomuusteoreema ja
c) ympäristöverotuksen kaksoishyötyhypoteesi.
Kysymys 2
a) Osoita kysyntä–tarjonta-kuvioiden avulla, miten verotuksen todellinen kohtaanto ei riipu siitä, asetetaanko hyödykevero kuluttajan vai tuottajan maksettavaksi.

b) Millaisen kaavan avulla kulutusverotuksen tuottamaa hyvinvointitappiota voidaan mitata? Miten hyvinvointitappio muuttuu siihen vaikuttavien tekijöiden kasvaessa tai laskiessa?
Kysymys 3
Miksi yksityishyödykkeitä tarjotaan julkisen vallan toimesta? Millaisia etuja julkisella ja yksityisellä tuotannolla on talousteorioiden mukaan julkisten hyvinvointipalveluiden tuottamisessa? Millaisia palveluita yksityistäisit ja miksi?