31.03.2014 KATTAS22 Makrotalousteoria II 10.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Kuulustelija: Mangeloja

Vastaa kaikkiin oheisiin kysymyksiin.
Kysymys 1
Mitä David Romerin kehittämän IS-MP-IA mallin mukaan tapahtuu seuraavissa tilanteissa. Havainnollista vastaustasi kuvioiden avulla. Oletetaan, että alkutilanteessa talous on pitkän aikavälin tasapainossa.

(a) Suljetun kansantalouden kotitaloudet alkavat kuluttaa aiempaa suuremman osan käytettävissä olevista tuloistaan.

(b) Oletetaan avotalous, jonka valuuttakurssit ovat kiinteät. Tarkasteltavan kansantalouden hyödykkeiden ulkomainen kysyntä kasvaa annetulla reaalisella vaihtokurssilla.

(c) Oletetaan avotalous, jonka valuuttakurssit ovat kiinteät. Samaan tapaan kuin edellisessä kohdassa kansantalouden tuottamat hyödykkeet muuttuvat suositummiksi, jolloin niiden ulkomainen kysyntä kasvaa.
Kysymys 2
Tarkastele investointi-asteen s pysyvän nousun vaikutusta kansantalouteen Solowin kasvumallin mukaan. Havainnollista vastaustasi kuviolla. Alkutilanteessa oletamme, että talous on vakaassa tasapainossa y* ja k*. Miten Ramsey-Cass-Koopmanin kasvumallin tulos poikkeaa Solowin mallin tuloksesta?
Kysymys 3
Kuvaa lyhyesti limittäisten palkkasopimusten mallin ("Overlapping contracts", Fischer 1977, Taylor 1979) pääpiirteet, sanoma ja merkitys kansantaloustieteessä.
Kysymys 4
Vertaile väestönkasvun vaikutuksia pitkän aikavälin talouskasvuun eri kasvumalleissa.
Kysymys 5
Esittele pääpiirteet reaalisten suhdannevaihteluiden (Real Business Cycle) mallista.

23.04.2013 KTALS130 Makrotalousteoria II 8.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Kurssin laajuus: 10 op
Kuulustelija: Esa Mangeloja
Kysymys 1
Kuvaa David Romerin kehittämän IS-MP-IA -mallin tärkeimmät eroavaisuudet verrattuna perinteiseen IS-LM -malliin.
Kysymys 2
Miksi Ricardon ekvivalenssiteoreema ei käytännössä aina pidä paikkaansa?
Kysymys 3
Vertaile Ramsey-Cass-Koopmans -kasvumallia ja Solowin perinteistä kasvumallia toisiinsa.
Kysymys 4
Analysoi kerroin-kiihdytin (multiplier-accumulator) perusominaisuuksia.
Kysymys 5
Anna esimerkkejä endogeenisen kasvun malleista eli uuden kasvuteorian mukaisista "New Growth" teorioista ja kerro niiden tärkeimmistä oletuksista, ominaisuuksista ja johtopäätöksistä.