03.05.2018 KATTAS32 Työn taloustiede II 5.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Työn taloustieteen jatkokurssi / Epätäydelliset työmarkkinat ja työmarkkinapolitiikka

Kuulustelija: Jari Vainiomäki
Kysymys 1
Työttömyyskorvaukset - miksi olemassa, vaikutukset teoreettisesti ja empiirisesti sekä politiikkakysymykset?
Kysymys 2
Minimipalkan vaikutukset työllisyyteen ja palkkaan eri teoreettisten mallien mukaan?
Kysymys 3
Esitä mikä on verokiila ja mistä tekijöistä palkkaverojen vaikutus työllisyyteen, palkkaan ja veron kohtaantoon riippuu?

20.03.2012 KTALS241 Työn taloustieteen erikoiskurssit 22.00 op. Muu


Tenttiohjeet
KTALS241 Epätäydelliset työmarkkinat
Kuulustelija: Petri Böckerman

Vastaa molempiin kysymyksiin:
Kysymys 1
Minimipalkkojen vaikutus työllisyyteen empiiristen tutkimusten valossa.
Kysymys 2
Työsuhdeturvalainsäädännön vaikutus työllisyyteen teorian valossa.