15.09.2018 KATTAS36 Rahoitusekonometria 5.00 op. Muu


Tenttiohjeet
KATTAS36 RAHOITUSEKONOMETRIA

Tentti 29.5.2018

Kuulustelija: Jukka Ilomäki
Kysymys 1
1. Selitä mitä tarkoitetaan Random Walk -mallilla. Miten se liittyy osakemarkkinoihin?
Kysymys 2
2. Stationaarisuus ja epästationaarisuus rahoitusmarkkinoilla? Selitä.
Kysymys 3
3. Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi ja sen testaaminen? Selitä.
Kysymys 4
4. GARCH osakemarkkinoilla? Selitä.
Kysymys 5
5. Miten psykologia vaikuttaa osakemarkkinoilla?
Kysymys 6
6. Value-at-Risk? Selitä pääpiirteet.